ลบข้อมูลเก่าก่อนปี 2024 ใน @[email protected] ออกไปหมด น่าจะ debug ได้ง่ายขึ้น mogodb ลดขนาดลงจาก 9 GB เหลือ 1.5 GB