เนื่องจากได้ใช้ micro instance บน GCP ฟรี เลยลองทำ ssh tunneling forward port ssh จากเครื่องที่บ้าน (NAT IPv4) ไปปล่อย port บน GCP เวลาจะเข้าเครื่องที่บ้านก็ ssh / mosh ไป GCP ก่อนแล้วค่อย ssh เข้า localhost + port ที่ไปปล่อยไว้อีกที

Oct 02, 2019, 22:54:48 GMT+7 1 replies

จริงๆ ก็ทำ Web UI สำหรับ ssh ผ่าน browser ไว้แล้ว แต่รู้สึกว่าใช้ mosh หรือ ssh บน terminal จะเร็วกว่า สะดวกกว่า