เจอเคสประหลาดกับ IPv6 ที่บ้านอีกแล้ว เมื่อกี้ router ฝั่ง WAN น่าจะหลุด หรือได้ assign IPv6 มาใหม่ ซึ่งก็แจกต่อให้กับเครื่องคอมและอุปกรณ์อื่นๆ ในบ้าน แต่ปัญหามันอยู่ที่ IPv6 ตัวเก่าก็ไม่หายไป แล้วก็ได้ตัวใหม่มา ทำให้ watchdog ใน C3PO สับสนอีก ไม่รู้ว่า IP ตัวไหนคือตัวใหม่กันแน่ ตอนนี้เลยให้มันเช็คว่าถ้าเจอมากกว่า 1 IP ให้พยายามลองใหม่ 5 รอบ รอบละ 1 นาที ถ้าครบ 5 รอบแล้วยังมี 2 IP อยู่ ก็ให้ reboot ตัวเองเลย (ลอง systemctl restart NetworkManager แล้ว IP เก่าก็ไม่หายไป)

Oct 01, 2019, 22:10:52 GMT+7 1 replies

ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว เอา watchdog ที่ผมใช้ไปดูกันเลยดีกว่า https://r2d2.bashell.com/_admin/gists/7 อันนี้ยังไม่ได้แก้ให้มันเช็ค web reachability จากภายนอก แค่เช็คว่ามี global IPv6 ที่ไม่ใช่ temporary และ mngtmpaddr เกิน 1 ตัวหรือเปล่า ถ้าเกิน 5 รอบก็ reboot เลย ฮ่าฮ่า (ผมยัง noob IPv6)