หน้าเว็บสำหรับ download Oracle JDK ดูเปลี่ยนไป!

https://java.oracle.com

ป.ล. JDK ก็มี LTS แฮะ

Apr 30, 2020, 21:15:16 GMT+7 1 replies

@cwt หลัง ๆ มาผมเข้าแต่ openjdk ครับ 😅