ลองเปลี่ยนเครื่องที่ทำงานจาก GNOME เป็น KDE พบอาการแปลกๆ บางอย่าง เช่น font ของ GTK app ตั้งใน KDE settings แล้วมันจะโดน reset ตอน login ใหม่ สุดท้ายเลยลองเข้า GNOME ก่อนแล้วเปิด KDE settings มาตั้งค่า คราวนี้เป็นปกติแล้ว

May 21, 2019, 13:05:29 GMT+7 2 replies

@veer66@mastodon.in.th ผมว่า KDE รุ่นใหม่ดีขึ้นมากแล้วนะครับ

@cwt
ผมลองสักเดือนเมษารู้สึกว่ามันยังไม่ได้