เพิ่งรู้ว่าใช้ yum/dnf ใน openSUSE ได้

# zypper install yum dnf
# cd /etc/yum/repos.d
# for repo in ../../zypp/repos.d/* ; do ln -s $repo; done
# rm -f *debug* *source*

(บรรทัดสุดท้ายลบ debug กับ source repo ออกเพราะข้างในมี option ที่ dnf ไม่รู้จัก) จากนั้นก็ใช้ dnf แทน zypper ได้เหมือนใน fedora เลย

Sep 12, 2020, 12:04:29 GMT+7