เห็นคนแชร์ใน FB เรื่องทำ Nginx caching ก็ลองทำบ้าง แต่ก็ไม่แคชอยู่ดีหาอยู่ตั้งนานที่แท้...

Jun 08, 2019, 01:18:52 GMT+7