วันนี้ไปถ่ายรูปมาสามรูปแล้ว Google Photos ก็จัดการรวมให้เป็น Panorama

Jul 17, 2020, 21:33:35 GMT+7