หืม Firefox บน NVIDIA Jetson Nano เร็วกว่า Chromium แปลก

Aug 10, 2019, 21:27:35 GMT+7 1 replies

ลองกี่ทีก็ยังรู้สึกว่า Firefox ตอบสนองไวกว่า

ในขณะที่กำลังนั่งปรับแต่งให้ browser เร็วก็นึกขึ้นได้... เราไม่ได้ซื้อเครื่องนี้มาทำ desktop นี่หว่า... ตึ่งโป๊ะ