ยอมแพ้แล้ว PC ที่บ้านลง CentOS 8 ส่วน Windows ถ้าอยากใช้จริงๆ ค่อยเปิดใน VM เอา

May 20, 2020, 13:11:31 GMT+7