รถเมล์เลี้ยวไม่แตะเบรค รับรู้ centrifugal force ได้เลยครับ #maytheforcebewithyou

Sep 13, 2019, 07:22:48 GMT+7