กำลัง upgrade เป็น CentOS 8.3

Up เสร็จแล้ว service ทุกอย่างปกติ

เสียใจ 8.3 แล้วไม่เห็นได้ gcc 10 เลย

@cwt ถ้าอัพ gcc ไป 10 แล้วเปลี่ยนแค่ทศนิยมมันน่าโดนด่ามากกว่าปะครับ 😅