เอา NginX ตัวใหม่ที่ build เมื่อวานมาใช้กับ server ที่บ้านแล้ว ก็ดีอยู่นะ

May 15, 2021, 22:30:09 GMT+7