เรื่องนี้น่าสนใจ #Huawei มี API ลับที่สามารถตั้งให้ user app เสมือนเป็น system app ได้ จึงเป็นเป็นสาเหตุที่ทำให้ Mate 30 series สามารถลง Google Mobile Services (#GMS) ได้เองทั้งๆ ที่ไม่ได้ unlock bootloader หรือ root

https://twitter.com/topjohnwu/status/1178968617997586432

John Wu on Twitter

“Here you go guys, give it a read 😉 https://t.co/kGQeEZ7hcQ”

Twitter

Oct 01, 2019, 21:33:06 GMT+7