ทำไมมีคนเข้า *.bashell.com จากเยอรมันเยอะจัง

May 30, 2020, 07:16:46 GMT+7 2 replies

@cwt หรือเขามาโพสต์ blog เครื่องท่าน

@veer66@mastodon.in.th มันก็ไม่เยอะขนาดนั้นนะ