คิดถึงกันไหมปุ่มเปลี่ยนภาษา [E/ท] บน Title Bar แบบนี้ #WindowMaker

Aug 13, 2019, 22:46:19 GMT+7 2 replies

@cwt อยากให้ทำจาก GNUstep สักทีครับ 😅