โพสรูปใหญ่ พัง!

Apr 28, 2020, 23:34:15 GMT+7 1 replies

คงเป็นที่ config ของ nginx แหละ พรุ่งนี้ค่อยแก้