ตอนแรกสงสัยว่าทำไม run bot แล้ว notebook พัง อ๋อ เขียน Python ไว้แบบ multiprocessing แล้ว run ทีละ 20 processes

Sep 24, 2019, 13:35:58 GMT+7