ได้เสียที PyThaiNLP กับ tensoflow-gpu ใน NVIDIA Jetson Nano หลายขั้นตอนมาก

  1. build cython-blis ให้ใช้กับ ARM64 Cortex-A57
  2. แก้ spaCy ให้ใช้ blis-0.4 (ซึ่งรองรับ Cortex-A57)
  3. ตอนลง spaCy ระบุว่าให้ใช้ "cuda" ทำให้ต้องมีขั้นตอนการ build cupy ด้วย ใช้เวลาไปหลายชั่วโมง
  4. แก้ PyThaiNLP ให้ใช้ package tensorflow-gpu แทน tensorflow ซึ่งไม่มีให้ใช้ใน Jetson Nano

เดี๋ยวคงเขียน blog ละเอียดๆ อีกรอบ

Aug 29, 2019, 13:13:14 GMT+7

@cwt
Arm กับ Nvidia ควรจ่ายให้ท่าน 🤣

@veer66@mastodon.in.th กำลังคิดว่าควรจะเอา wheel files ทั้งหมดที่ build มาแจกพร้อม script install ง่ายๆ เลย เผื่อตัวเองตอนทำเจ๊งแล้วต้องลงใหม่ด้วย