ลองใช้ IDE อะไรๆ สุดท้ายก็กลับมา eclipse อยู่ดี

Apr 30, 2020, 21:29:08 GMT+7 1 replies

@veer66@mastodon.in.th ลงตัว runtime เล็กๆ ครับ แล้วค่อยๆ เติม feature ที่อยากใช้เอา

@veer66@mastodon.in.th เปิด eclipse มาพร้อมใช้งานภายใน 3 วินาที ผมว่าก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่

@cwt เร็วกว่า vscode อีกเปล่าครับ ?