ปกติในวงการ open-source มีกฎกติกามารยาทเรื่องการ fork ยังไงกัน?

Feb 07, 2019, 17:03:05 GMT+7 2 replies

@cwt วงการนี้เขามีมารยาทด้วยหรือครับ :ablobcool:

@cwt ต้องทะเลาะกันใน mailing list ก่อนครับ

@cwt ถ้าติดต่อไม่ได้ผมว่า fork เลยครับ อย่าลังเล