ตอนนี้ปวดหัวก็เก่าอีก ปวดแบบว่าปวดจริงๆไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบ

@cwt จากปวดกลายเป็นเลือดออกในกะเพาะตายเลยทีนี้