มีคนใช้สีผสมอาหารแทนหมึกปากกาหมึกซึมด้วยแฮะ น่าลองเอามาใช้วาดรูปให้ลูกเล่น

https://www.quora.com/Fountain-pens-Can-I-use-food-colouring-as-a-substitute-for-ink-If-so-are-there-any-drawbacks-Advantages-Will-I-damage-the-pen

May 15, 2019, 14:39:42 GMT+7