ลง NextCloud ที่บ้านแล้ว mount บน Linux ด้วย WebDAV จากนั้นเขียน script ให้สร้าง directory แล้ว unzip รูปที่เอาออกมาจาก flickr

May 07, 2019, 17:34:16 GMT+7 1 replies

ไว้ unzip + sync หมดแล้วค่อยแก้ชื่ออัลบั้มอีกที