เยี่ยม! หมายถึงมาเยี่ยมผมที่โรงพยาบาลด้วยครับ

Jan 10, 2020, 06:51:36 GMT+7 2 replies

@cwt นอนห้องรวมไปเลยครับ จะได้ไม่ต้องเยี่ยมกันไปมา