อยู่ดีๆ ISP ก็เปลี่ยนรูปแบบการ assign IPv6 มาให้ คราวนี้นอกจากให้ /64 มาด้วยแล้ว ซึ่งให้มาถึง 2 IP/64 เลยทำให้ script เอ๋อ และ C3PO down ไปพักนึง และยังให้ /128 มาด้วย เท่าที่ลองหาข้อมูลดูสรุปว่าควรใช้ /128 แทน เลยแก้ cloudflare ipv6 ddns script ให้มาใช้ IP/128 แทน

Aug 14, 2019, 01:05:05 GMT+7