#เที่ยวเขาดิน #Remaster เธรดนี้จะ upload เพลงที่เอามา remaster จาก http://www.superhui.com/music/khao-din.html

"...อัลบั้มเพลงชุด "เที่ยวเขาดิน" อัลบั้มเพลงเด็กที่เป็นการร้องประสานเสียงของเด็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง ที่ไม่มีชื่อวง ประกอบด้วย ด.ญ.อัญญารัตน์ สุทัศน์ ณ อยุธยา, ด.ช. ชาติชาย เชยนิ่ม, ด.ญ.ธนพร ทรงเผ่า, ด.ญ.เฉลิมขวัญ ทรงเผ่า, ด.ช. ธาตรี เนื่องทองนิ่ม, ด.ช. จารุทัศน์ วาณิชยานุเคราะห์ และกมลพรรณ สหัสโชติ แต่งคำร้อง และทำนองโดย "ทิพย์ประภา" และสมหวัง ช่วงโชติ เรียบเรียงโดย สุพจน์ สอนจรูญ บันทึกเสียงโดย AZONA ในเดือนพฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2522..."

Aug 26, 2019, 14:59:50 GMT+7 12 replies