#BTS สยามคนลงเยอะ แต่ก็ขึ้นมาจนเยอะเท่าเดิม

@veer66@mastodon.in.th ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเค้าไม่ทำให้ขบวนมันยาวขึ้น ตอนนี้ยังมีแค่ 3 ตู้เหมือนเดิมป่ะครับ?

Dec 04, 2019, 16:52:41 GMT+7 2 replies

@cwt ผมว่ามันก็ยาว ๆ อยู่นะครับ อาจจะเกินได้