ในที่สุดก็ build PyTorch เองสำเร็จ อันเนื่องมาจาก PyTorch 1.2.0 wheel สำหรับ Jetson Nano มัน build มาแบบไม่ใช่ release version ทำให้ version มาเป็น torch-1.2.0a0+8554416 แล้วตอนลง Pythainlp มันจะ error ประมาณว่า torch==1.2.0a0+8554416 ไม่ compatible กับ torch>=1.2.0

เหมือนเดิมครับ ไหนๆ build แล้ว (ด้วยความยากลำบาก) ก็แจกซะเลย ใครใช้ Jetson Nano และอยากใช้ PyTorch 1.2.0 ไป download จากที่นี่ได้ครับ https://mega.nz/#!J8ZQXQDL!8RB0J38P5YcznVmQ2yIld8IwCVdK8KLTFe3_jUv59fo

comment ผมในกระทู้ต้นทาง

MEGA

MEGA provides free cloud storage with convenient and powerful always-on...

Oct 04, 2019, 09:54:00 GMT+7