คงเป็นที่ config ของ nginx แหละ พรุ่งนี้ค่อยแก้

Apr 28, 2020, 23:38:13 GMT+7