เพิ่งย้าย mail ส่วนตัวทั้งหมดไป Yandex ซึ่งอยู่ในรัสเซีย ah...

https://www.datacenterdynamics.com/en/news/yandex-shares-are-down-71-percent-following-russias-invasion-of-ukraine/

Feb 25, 2022, 12:43:40 GMT+7