สิ่งที่รบกวนจิตใจในการใช้ Jetson Nano ตลอดมาคือมันเล่นเพลงจาก Spotify ไม่ได้ เพราะ libspotify ไม่มีบน ARM 64 bit (aarch64) แต่มีบน ARM 32 bit (armhf) ซึ่งในที่สุดก็ใช้ docker มาช่วย build + run tizonia client ที่เป็น armhf บน aarch64 อีกทีครับ รายละเอียดโปรดติดตามจาก blog เร็วๆ นี้

เพิ่มเติม: เหตุที่ไม่เปิดจาก web เพราะมันเปิดไม่ได้อีกเนื่องจาก spotify ต้องการ DRM component ที่ชื่อว่า WidevineCdm ซึ่งก็ไม่มีบน ARM64 อีกเช่นกัน

ใครที่อยากจะลองใช้ ไปเอามาลองได้จากที่นี่ครับ https://quay.io/repository/bashell/tizonia?tab=info

Sep 10, 2019, 16:24:37 GMT+7