ดูหนังอินเดียมาตั้งแต่บ่าย แต่ยังดูไม่จบ เพราะเล่น eclipse ไปด้วย

Apr 30, 2020, 23:57:21 GMT+7 1 replies

@cwt ผมเปิด Extraction ไว้เมื่อวานครับ แล้วกิดไปเพราะเสียงดัง ๆ เบา ๆ 😂