มือใหม่หัดใช้ Windows: เมื่อคืนลง eclipse แต่พบว่ามีปัญหากับ plugin MercurialEclipse ก็หาอยู่ตั้งนานว่าเป็นปัญหาที่อะไร ที่แท้ JDK12 ต้องลง JDK11 ไว้สำหรับให้ eclipse ใช้โดยเฉพาะ

Jul 29, 2019, 12:41:30 GMT+7