อาหารมื้อแรกที่ #pyconth2019 #pyconthailand

Jun 15, 2019, 08:47:12 GMT+7 2 replies

@cwt upload รูปเข้า mastodon ไม่ได้ ไม่รู้เพราะอะไรเลย post ลง μblog

@cwt @cwt ใช้ fedilab? สงสัยรูปใหญ่

@cwt ปกติทักกี้มันย่อให้นะครับ

@veer66@mastodon.in.th ปกติก็ไม่เคยเจอปัญหานี้นะครับ แต่ μblog ย่อให้แน่นอนเพราะผมเขียน module ย่อเอง 555