#อห c3po down ไปหลายวัน เพิ่งรู้ตัวว่า rabbitmq จะ upgrade version ต้องไป set maintenance mode ก่อน

Oct 21, 2022, 16:00:53 GMT+7