พยายาม upgrade การ์ด WiFi ให้ server bashell แต่ไม่สำเร็จ ลองใช้ Oracle UEK ก็แล้วก็ไม่ได้ แต่ผลกระทบจากการเปลี่ยนไปใช้ kernel ใหม่คือต้อง rebuild LVM cache ทั้งหมด ซึ่งใช้เวลานานมาก กว่าจะเสร็จก็เกือบเช้า แต่ตอนนี้ก็ใช้ได้ปกติแล้ว แค่ยังต้องใช้การ์ด WiFi ตัวเก่าไปก่อน

Apr 13, 2021, 10:39:24 GMT+7