ย้าย services ทุกอย่างมาอยู่ใน server ตัวใหม่ที่เป็น fanless PC แล้ว สุดท้ายก็ใช้ docker กับ shell script ง่ายๆ เลย ข้อมูลก็ rsync ข้ามมา ส่วน docker images อยู่ใน quay.io แบบ public อยู่แล้ว แค่ run shell script ทีเดียวจบ

เอาไว้มีเวลาว่างๆ ค่อยลองเล่น K3OS ใน VM ละกัน

อาจจะได้อานิสงส์จาก GRIDFS ของ MongoDB ด้วย ทำให้รูปภาพและไฟล์ทุกอย่างที่เคย upload มันอยู่ใน database อยู่แล้ว

May 02, 2019, 12:36:09 GMT+7