เหมือนจะ work ครับ Win11 on KVM + virtual TPM

สบายละ มาครบ UEFI + Secure Boot บน CPU ที่เก่ากว่า Ryzen ด้วยซ้ำ

Sep 22, 2021, 00:14:02 GMT+7