สมัคร Amazon Prime Video ไว้รอดู Star Trek: Picard แล้ว

Oct 07, 2019, 09:33:51 GMT+7 1 replies

ลด package Netflix จาก Ultra HD เหลือ HD พอ เอาเงินมาแบ่งให้ Amazon Prime Video บ้าง