ย้ายโต๊ะทำงานเข้ามาในห้องนอน ก็ดีอยู่มั๊งผมว่า

May 03, 2020, 20:58:29 GMT+7 2 replies

@veer66@mastodon.in.th อย่างไรก็ตาม การย้ายมาอยู่ในห้องทำให้ต้องใช้ Wireless ซึ่ง connection info ขึ้น 500M up/down จริงๆ วิ่งได้แค่ 200 กว่าๆ เสียดายเน็ต 1G

@cwt @veer66 เล่มเกมก็กระตุกครับ พวก FPS นี่มีวาร์ปไปมา