ในที่สุดก็ย้าย router มาลงในห้องนอน ทำให้ต่อ server bashell.com ผ่าน LAN 1Gbps ได้แล้ว

Jun 19, 2021, 21:20:43 GMT+7