คืนนี้เพิ่ม index hinting กับ sorting แบบแต่ละ key วิ่งคนละทางได้ เริ่มใกล้เคียง mongodb เข้าไปเรื่อยๆ แล้ว