ฮือๆ มาถึงจุดที่หา public server ที่เป็น HTTP only เพื่อ debug proxy แทบไม่ได้แล้ว server ทุกตัวที่รู้จักในโลกนี้เป็น HTTPS หมดแล้ว

May 07, 2020, 16:17:54 GMT+7 1 replies