มีคนพูดภาษาอังกฤษใส่สงสัยคิดว่าเป็นสิงคโปเรี่ยน #pyconth2019 #pyconthailand

Jun 15, 2019, 08:53:19 GMT+7