ใช้ Pycharm ใน #JetsonNano ได้แล้ว ด้วยการ add armhf และ JRE สำหรับ armhf เข้าไปดื้อๆ เลย รายละเอียดตามนี้ http://bit.ly/2kW9q3Y

Sep 20, 2019, 16:22:28 GMT+7