ถ้าเป็นไปได้ μblog นี่จะถอด MongoDB ออกแล้วใช้ตัวนี้แทน RAM มีน้อย ใช้สอบอย่างประหยัด