ไม่รู้มีใครสนใจไหม หลังจากย้าย #Mercurial repos เกือบทั้งหมดไป #SourceHut แล้วก็พบว่ามีเกมส์ Super Star Trek #SST ที่เคย backup ไว้จาก #BerliOS (ก่อนที่มันจะหายไปจากโลก)

https://hg.sr.ht/~cwt/sst

Aug 30, 2019, 14:19:57 GMT+7