#ความขี้เกียจชนะทุกสิ่ง

microblog ต้นน้ำออก feature ใหม่ๆ มาเยอะแล้ว แต่ผมยังขี้เกียจ merge เข้ามาใน fork ของตัวเองอยู่ดี #ความขี้เกียจชนะทุกสิ่ง