#จ้ะ

Google Drive API v3 อยู่ดีๆ ก็เปลี่ยนพฤติกรรมโดยไม่แจ้งล่วงหน้า #จ้ะ